เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7a1e573fb0cb0db5dac748bec3ea48c4_S.jpg
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ ตรวจแจ้งประกอบกิจการ โรงอบข้าวธัญอรุณ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ ตรวจแจ้งประกอบกิจการส่วนขยาย ท่าทราย ส.ทรายเพชร ...
18 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/aabb50c1d642d5ac87a857d7c2727780_S.jpg
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ อบ ...
18 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/e50f23de914b927d4b1df49d5d2094d8_S.jpg
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเยาวลักษณ์ บุปผาดา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ ศรีพิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม กรอ. ...
15 พ.ย. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev