เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3
ประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3
15 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร
27 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/8822a2ee87156712c6b9643b502fd9e4_S.jpg
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประกอบกิจการดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษศรีรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
10 เม.ย. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev