ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/29bcaaede9e611eabef9b64877ede380_S.jpg
วันที่​ 13​ กันยายน​ 2562​ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมผาแต้ม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
13 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/5c4ea418b46dc44c7485be7dead5a2d2_S.jpg
วันที่ 13 กันยายน 2562 ร่วมอบรมการใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
13 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/09901688321edba926437d79e05af356_S.jpg
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวีระ นันทเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางเรณู ไกรรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ...
12 ก.ย. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev