เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/146a61d7eee4d88e94b21845e1c70e74_S.jpg
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.ธิดารัตน์ ศรีพิกุล ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายศิลปชัย คำมุงคุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 ราย ภายใต้ โครงการ ...
26 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/b2ae1c9a8d0e3b0552f901f4c095f8e9_S.jpg
วันที่ 26 ก.พ 63 นายวิทยา อินทรบุตร ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ร่วมทำการตรวจสอบสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม ณ เขตพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
26 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/aefe34f2ef2fc46f5ec03d92aadc6a80_S.jpg
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิยมพร สุยโพธิ์น้อย เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ชำนาญงาน ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด
25 ก.พ. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev