วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 21:41

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ ติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ บริษัท ที เอ็น คอปอเรชั่นตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจแจ้งประกอบ บริษัท ที เอ็น ที จำกัด ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ ติดประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ บริษัท ที เอ็น คอปอเรชั่นตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจแจ้งประกอบ บริษัท ที เอ็น ที จำกัด ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามโรงงานค้างค่าธรรมเนียมโรงงาน