วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 14:12

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีมอบหน้ากากผ้าอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่หินในจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสาน อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)