วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 16:20

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสร้างอาชีพทางเลือกจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 มิถุนายน พ. ศ. 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสร้างอาชีพทางเลือกจังหวัดอุบลราชธานี" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธวัชชัย แก้วดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน