วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 15:49

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ และนางสาวสัตตบงกช นิลแสง วิศวกรปฏิบัติการ ตรวจกำกับโรงงานและมอบหน้ากากผ้ากระทรวงอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายรังสรร  บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์  ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ และนางสาวสัตตบงกช  นิลแสง วิศวกรปฏิบัติการ ตรวจกำกับโรงงานและมอบหน้ากากผ้ากระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

1. ตรวจสอบเครื่องจักร บริษัท ไทเกอร์ พิบูลมังสาหาร จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก และน้ำแข็งหลอดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เขตตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ตรวจสอบพื้นที่ตั้งโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมืองใหม่คอนกรีต ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตทุกชนิด ตั้งอยู่ ณ เขตตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี