วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 14:57

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายปรีชา อินทนะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวสัตตบงกช นิลแสง วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพซัพพลายเชนปศุสัตว์สู่เกษตรอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายปรีชา อินทนะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวสัตตบงกช นิลแสง วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพซัพพลายเชนปศุสัตว์สู่เกษตรอุตสาหกรรม ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบบริเวณบ่อกักเก็บน้ำดี บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี