วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558 16:28

สัมมนาเรื่อง "การจัดการกากอุตสาหกรรม"

สัมมนา "การจัดการกากอุตสาหกรรม" ให้กับผู้ประกอบการกิจการโรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี