วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 09:52

ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี