วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 16:27

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมชุมชนฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวธิดารัตน์ ศรีพิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ CIV และมีบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ CSR ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำ