วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 16:38

13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสัตตบงกช นิลแสง ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น บจก. พลสิริ อุบล ออโต เพนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบพื้นที่การขอตั้งโรงงาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสัตตบงกช นิลแสง ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น บจก. พลสิริ อุบล ออโต เพนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบพื้นที่การขอตั้งโรงงาน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี