วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 09:03

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี