วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:24

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวเยาวลักษณ์ บุปผาดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) หลักสูตร Creative Lifestyle & Fashion

วันที่ 6 ธันวาคม 2562  นางสาวเยาวลักษณ์ บุปผาดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) หลักสูตร Creative Lifestyle & Fashion (สร้างสรรค์ออกแบบแฟชั่น) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  7 เป็นประธานในพิธีเปิด