วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 16:28

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)