วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563 16:20

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)