วันพุธ, 27 มกราคม 2559 10:43

ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (Term of Reference : TOR) ออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์