ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/93bf30d6753b78d9583afb02e80140cf_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ อด 12-1/2563
18 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/171203aa94667922d999290c0b2625d5_S.jpg
โครงการ สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน
12 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/f83c9c315cf89e75d4d5b66c3e25f60b_S.jpg
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
11 มี.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev