ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a7e592d909f4026e9e209c670ed7788b_S.jpg
กิจกรรม "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"
11 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/8afc05219d62e8c5c3c3b0a0357a6038_S.jpg
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ ณ กลุ่มผ้ามัดย้อม
11 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/f2636a6991a4146cf1d216442ea41ffe_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ อด 9-3/2562
10 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev