ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/be28c20e9e059d0c26527b9ae6e6ef5a_S.jpg
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
04 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/260a377b1372a350aef964c131bb04de_S.jpg
ประชุมรับฟังการนำเสนอและทบทวน(ร่าง)แผนแม่บทเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี
03 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/ab4913ed97bc71f0e71f6f2035e8d38e_S.jpg
โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
03 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev