ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/eeccac5bdbd6e847da7a3fd69de688cc_S.jpg
บรรยาย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/60508cc1f77fd4d7c595a48fbe4afb30_S.jpg
โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 กิจกรรมส่งเสริมด้านศักยภาพให้แก่ผู้สูงวัย คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/64afb3ac245b711f650ac1d9ccf39bff_S.jpg
บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
14 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev