ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/64b87bc4b41da25fa5ba902cfd34e1ab_S.jpg
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/59982dcc8ab4496eff4cc9cd2484b873_S.jpg
การประชุมหารือการจัดทำแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/e36c07cdccf4f26d09f02e6832b793ee_S.jpg
สินเชื้อโครงการ SME โตไว ไทยยั่งยืน ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
23 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev