ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/cf39ac07371f4e85cc809fc3908c9d25_S.jpg
“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564”
18 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/dbb35d2a39c267232f896e7d03f40a1c_S.jpg
ออกเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
15 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e3a4a091e0ca8564cbfc8c8d5421f00f_S.jpg
การฝึกอบรมภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev