ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ เยี่ยมชมงาน Medical Devices Asean 2019

12 ก.ค 2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงาน Medical Devices ASEAN 2019 (MDA 2019) ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงอยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาทิ อุปกรณ์เสริมเตียงผู้ป่วยพลิกตัวอัตโนมัติ วิลแชร์ไฟฟ้าชนิดพับได้ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่รุกล้ำชนิดหนีบที่ปลายนิ้ว อุปกรณ์ช่วยยิงลวดยึดกระดูกเพื่อความแม่นยำในการผ่าตัดทางมือ เลนส์กล้องจุลทรรศน์สำหรับติดโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี