วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 16:24

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม