ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน"ภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย" 

05 ส.ค 2563

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน "ภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย" ตามโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี นางยลดา ภูริผล กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง นางวรินทร์อร จันทร กลุ่มผ้าทอโสดา เข้าร่วม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์   โดยงาน "ภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย" จัดโดย อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ ผู้ผลิตเครื่องเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผ้าทอ และเครื่องประดับเงินของจังหวัด และเพื่อเป็นการรักษาองค์ความรู้และวัฒนธรรมการทอผ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผ้าทอมือและเครื่องประดับเงินของจังหวัดมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความนิยมของผู้บริโภค และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาเป็นอาชีพส่งเสริมคุณภาพอาชีพ โดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ บรรจง เปิดงานสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอจ.โซนภาคเหนือ

05 ส.ค 2563

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด" มี นายอุดม  สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ  โดยมีนายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยาย  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในโซนภาคเหนือกว่า 60 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย

04 ส.ค 2563

  วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม "สปอ. ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัยโควิด-19" ในระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 โดยมีสินค้า อาทิ หมูยอ กุนเชียง หมูหยอง กุ้งจ่อม กระยาสารท ข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ผ้าทอมือ ผ้าไหม หมอนยางพารา ฯลฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์)  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประชุมแนวทางบูรณาการความร่วมมือผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมยางพาราสู่เชิงพาณิชย์

01 ส.ค 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้แทนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และกลุ่มบริษัทนักลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และประชุมแนวทางบูรณาการความร่วมมือผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การต้อนรับ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) นับเป็น “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน แห่งแรกของภาคใต้” ให้บริการภาคเอกชนเพื่อทำวิจัยและพัฒนา โดยมีทรัพยากรวิจัยทั้งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อีกทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับภูมิภาค สร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการนำผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น จ.สุโขทัย

01 ส.ค 2563

จังหวัดสุโขทัย : วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนบ้านาต้นจั่น ดูการสาธิตตุ๊กตาบาร์โหน ชมการสาธิตการทำผ้าหมักโคลน ผ้าด้นมือ ชมศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกลุ่มชุมชนบ้านนาต้นจั่น ให้การต้อนรับ   บ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนทำให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผ้า จักสาน และงานหัตถกรรมจากตอไม้ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในไร่นา นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แปรมาเป็นสินค้ามีชื่อเสียง เช่น ผ้าหมักโคลน โดยโคลนช่วยทำให้ผ้านิ่มซึ่งเป็นที่มาของ “ผ้าหมักโคลน” บ้านนาต้นจั่น นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ ตุ๊กตาบาโหน งานสร้างสรรค์โดยคุณตาวงค์ เป็นของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การสืบทอดและเก็บสะสม    การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของบ้านนาต้นจั่น เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการสำรวจศักยภาพชุมชนและความต้องการของชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้นำชุมชนเพื่อหาจุดร่วมกันในการสร้างความร่วมมือของผู้ผลิตสินค้าชุมชนและราษฎรทั่วทั้งชุมชน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างการรับรู้สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน  

อ่านต่อ...


ก.อุตสาหกรรม บูรณาการร่วม ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศจากวิกฤตโควิด 19

01 ส.ค 2563

จังหวัดสุโขทัย : วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน    นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอาชีพระยะสั้นทุกท่าน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถยกระดับกลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านนาต้นจั่นในฐานะหมู่บ้าน CIV 5 ดาวได้เป็นอย่างดี เกิดการบูรณาการระหว่างชุมชนกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรและผู้นําชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสําคัญต่อนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตของโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจภายในประเทศแบบพึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการกระจายรายได้และความเจริญไปยังชุมชน ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยฟื้นฟูให้ทุกภาคส่วนกลับมาเข้มแข็งเป็นปกติ โดยเร็วและเติบโตได้ในอนาคต    ทั้งนี้ ได้มุ่งเป้ามาตรการฟื้นฟูดังกล่าวไปที่การ ประกอบการและการจ้างงานใน 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี 2) ประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ 3) ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 4) ธุรกิจแปรรูปเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูต่าง ๆ ของประเทศ โดยปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญในการดําเนินงานดังกล่าวนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมบูรณาการกับกระทรวงยุติธรรม ผู้นําชุมชนบ้านนาต้นจั่น ประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่ายในรูปแบบของประชารัฐ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และทําให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง   โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสายชล การีพจน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประชุมหารือแนวทางชักจูงนักธุรกิจไทยลงทุนใน Rubber City

01 ส.ค 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อชักจูงนักธุรกิจไทยผู้สนใจลงทุนใน Rubber City โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และกลุ่มบริษัทนักลงทุนไทย เข้าร่วม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   โดยประเด็นในการหารือ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ อีกทั้งแสดงถึงความพร้อมของ Rubber City ที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน โดยมีภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนอีกด้วย  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง

31 ก.ค 2563

  วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563)  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน     ในกิจกรรมจิตอาสา  “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่  28  กรกฎาคม  2563  ณ บริเวณท้องสนามหลวง นำทีมโดย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นางพงษ์ศิริ วรรณศรี  ผู้อำนวยกองตรวจราชการ  นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการ ประกอบด้วย   แซนวิช ขนมปังและเครื่องดื่ม จำนวน 400 ชุด  ทอดมันและปอเปี๊ยะกุ้ง  จำนวน  400 ชุด   น้ำอ้อย  400  แก้ว  เจเล่  400  แก้ว   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมจัดอาหารและเครื่องดื่ม    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

31 ก.ค 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมส อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. วิสาข ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือในการวิจัยในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดความเชื่อมโยงจากการลงนามฯ ในครั้งนี้ ด้วยการเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก NIDA มาร่วมมือในโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป    

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563

31 ก.ค 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาประกอบด้วย การทำเหมือง สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละ 1 ท่าน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 6 เรื่อง ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในโอกาสนี้ประธานได้แจ้งที่ประชุมร่วมยินดีกับนายสกล จุลาภา ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเเร่  บรรยากาศการประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย มีการนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาปรับใช้ในการประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...


Page 1 of 334