วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560 15:59

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560- 8 มิถุนายน 2560 เวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-11.30 น - ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น ณ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ฝ่ายนโยบายและแผน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

โทรศัพท์ 042-221119 ต่อ 101