วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 14:34

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ที่40/2560 เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากงบสำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ