วันศุกร์, 17 เมษายน 2558 10:46

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่20-28 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลได้ที่ 042-221119 ต่อ 101