ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/56c26ee84ac8824b4a05bd7e85abd0bd_S.jpg
เข้าร่วมตรวจเยี่ยมบริษัทยนต์ผลดี จำกัด ผลิตและเครื่องจักรเพื่อการแปรรูปข้าว
15 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/caf27d994eef093131ec3a6b303f1042_S.jpg
ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของบริษัทเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์แอนด์เปเปอร์จำกัดในเครือโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย
15 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/6da7c702b9123bc419e9b94f1f3c977c_S.jpg
เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ ICT ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 3
15 มิ.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev