ร่วมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

นายณรงค์ รักร้อย ผวจ. อุทัยธานี ให้เกียรติ เยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 และกิจกรรม CSR ของ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

เข้าเฝ้าถวายการสาธิตการผลิตภาชนะจากกาบหมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเฝ้าถวายการสาธิตการผลิตภาชนะจากกาบหมาก เป็นกิจกรรม CSR หมู่บ้าน CIV จ. อุทัยธานีอุทัยใบไม้เปลี่ยนเมือง

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี “บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล”

พิธีเปิดงาน ภูษาหัตถศิลปืถิ่นอุทัย ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้งาน "ภูษาหัตถศิลป์ ถิ่นอุทัย' โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิด งานและนางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ร่วมจัดบูธนิทรรศการผ้าทอมือของจังหวัดอุทัยธานี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี ผู้นำเสนอฯ ต่อนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย -นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี -นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี -นางสาวนพพร สุคนธชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี -นางสาววรินทร์อร จันทร กลุ่มผ้าทอโสดา -นางสาวยลดา ภูริผล กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c271fcbbaf7b5e3416ab80208390a954_S.jpg
ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom
27 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/c78ca4f3b73120feea73079acef9198e_S.jpg
ประชุมพิจารณาใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/02e835596a7ddd43e117e286a1ad200d_S.jpg
ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อ้อยเข้าหีบและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ณ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
19 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev