ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f57c907a496d684eba6863ee8477c7a0_S.jpg
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดอุทัยธานี
02 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/7c8d547d089e7bbbc2b7d6b88f2e7c2c_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562
02 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/8808d064802642f8774d1e2d1eac9c9a_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562
02 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev