ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/03e18129ec5ce2719cdec211c362c12c_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2562
23 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/a5dd616640b496da54fc0ebf2286a4d3_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562
23 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/ed379c7fcf6034dcfc1dc7cd1cc14d34_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562
22 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev