ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9d0906e2e42f442a792dda5d38941d9b_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM 2.5) และปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2563
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/146364595632aec7565f71e00e95a2f0_S.jpg
ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/eb92b1e2daa0fc05788e0dbbe8ffaf72_S.jpg
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
21 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev