เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

เข้าร่วมตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาสนาสถานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

ร่วมลงนามข้อตกลง MOU

ร่วมลงนาม ข้อตกลง MOU ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐา ฯจังหวัดอุทัยธานี สร้างความปลื้มปิติแก่ สอจ.อุทัยธานี ยิ่งนักเพื่อบูรณาการร่วมกันหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาฯ

ร่วมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

นายณรงค์ รักร้อย ผวจ. อุทัยธานี ให้เกียรติ เยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 และกิจกรรม CSR ของ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

เข้าเฝ้าถวายการสาธิตการผลิตภาชนะจากกาบหมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเฝ้าถวายการสาธิตการผลิตภาชนะจากกาบหมาก เป็นกิจกรรม CSR หมู่บ้าน CIV จ. อุทัยธานีอุทัยใบไม้เปลี่ยนเมือง

โครงการอุทัยใบไม้เปลี่ยนเมือง

ร่วมเป็นเกียรติการมอบเงินของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด ให้กับหมู่บ้าน civ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีลาวบ้านสะนำ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอุทัยฯ ใบไม้เปลี่ยนเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ad6eec41bb6862be2563625a49377c37_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2563
01 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/9086724609ab8203da2a18d38466d8c9_S.jpg
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ รักร้อย เพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นอุทัยธานี และในโอกาสเดียวกันได้มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
30 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/02cdb34287a3d47cce346389a3cdcb01_S.jpg
ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ระยะที่ 1(2563-2565)
29 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev