ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e11734f0751e5bea13ef15b36cc309da_S.jpg
ร่วมสำรวจความเป็นไปได้การพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 อำเภอ 1 sme
21 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/e3cee6a2d3e52f51ada1d774d74fbdd1_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562
17 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/29bffe85365d2c079d25b48bb4da9d5e_S.jpg
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
27 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev