ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/585d9de048d27c367281e296f7043317_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562
12 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/1c9daa0c0618f28f60160ca84ef05e33_S.jpg
ร่วมประชุมเพื่อหารือกรอบแนวทางการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการภาคเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/6477347361277f08ae66a830b564dc14_S.jpg
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน OUTLET ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงานขอเชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค”
09 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev