ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/102d427c7e51ea7196fff20e2a998de6_S.jpg
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”.. “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
17 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/aa2613d5a7f503bfa1ccd33c8a5ddd57_S.jpg
จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2563-2564 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/38534e03784e145838e6aeb41287b9a3_S.jpg
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) คลัสเตอร์ข้าวฅนอินทรีย์ ปีที่ 3”
17 ธ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev