ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/582f73f3d9bf32aef49b6e4c9b2ef34d_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2560
19 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/9ce108b8f74a1d369a80aab69bf5257d_S.jpg
เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/4f0f3b3ac30a4a56e87f62210b152d1a_S.jpg
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561
19 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev