ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/624cf7f3735f883ce6226571ae0710a1_S.jpg
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2562
05 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/9c68d26fd3f280bbfb76d4f7b97d8a1f_S.jpg
เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
05 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/3eee7514c33b32a31968e74a0786d3fc_S.jpg
เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
27 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev