เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

เข้าร่วมตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาสนาสถานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

ร่วมลงนามข้อตกลง MOU

ร่วมลงนาม ข้อตกลง MOU ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐา ฯจังหวัดอุทัยธานี สร้างความปลื้มปิติแก่ สอจ.อุทัยธานี ยิ่งนักเพื่อบูรณาการร่วมกันหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาฯ

ร่วมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

นายณรงค์ รักร้อย ผวจ. อุทัยธานี ให้เกียรติ เยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 และกิจกรรม CSR ของ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

เข้าเฝ้าถวายการสาธิตการผลิตภาชนะจากกาบหมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เข้าเฝ้าถวายการสาธิตการผลิตภาชนะจากกาบหมาก เป็นกิจกรรม CSR หมู่บ้าน CIV จ. อุทัยธานีอุทัยใบไม้เปลี่ยนเมือง

โครงการอุทัยใบไม้เปลี่ยนเมือง

ร่วมเป็นเกียรติการมอบเงินของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด ให้กับหมู่บ้าน civ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีลาวบ้านสะนำ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอุทัยฯ ใบไม้เปลี่ยนเมือง

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี “บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/47fbd44acdf777e9e5cec78cbf973858_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 3/2563 (งวดที่ 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
16 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/a0bef74d9d4c8a3fa7fc6c704db02d4e_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ อน 16-3/2563
16 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/e526fe958541c2f0f9ddf400d63ff2b5_S.jpg
ร่วมพิธีเปิดงาน "อุทัยธานี Good Life Good Green 2020" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์
10 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev