ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4556e81add045d320b9db4f956b7e850_S.jpg
เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนายกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดอุทัยธานี”
23 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/8ad5f949260df3e8a57eb933b1fdd7bb_S.jpg
การสัมมนาเรื่อง “แหล่งเงินทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้ โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC อุทัยธานี)
22 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/438588d78bec825bbf30df016ebee24f_S.jpg
การสัมมนาวิชาการ "Smart Platform on i-Industry : คลิกเดียวครบ... จบทุกเรื่อง"
20 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev