ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/29bffe85365d2c079d25b48bb4da9d5e_S.jpg
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
27 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/5f574b1283bc5a1f76eebedfa2b23d67_S.jpg
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562
26 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/f16b8d9ec3d87afe39fea63104bc1f2c_S.jpg
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562
24 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev