ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7a1800a90437bd1c20962dab410158c9_S.jpg
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
06 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/99cbdd93e9fb080b18250c9b7ed63aa5_S.jpg
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
29 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/1fada9216a2ae8af4e2f2a2dad56dec1_S.jpg
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
26 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev