วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 13:56

เข้าร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฯและได้พบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) กับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวณิชาภา ไชยเรือน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายฉัตร์ ทัศมาลี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฯและได้พบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) กับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี