วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 10:31

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ รักร้อย เพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นอุทัยธานี และในโอกาสเดียวกันได้มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ของกระทรวงอุตสาหกรรม