วันพุธ, 11 มกราคม 2560 16:20

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน