วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 08:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ITC))