วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 09:01

TOR การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี