วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563 16:19

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)