วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563 16:00

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)