วันอังคาร, 14 เมษายน 2563 13:28

ประกาศประกวดราคาเช่าโครงการจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)