ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/73f18c31fc43c81992fa3a9af1c13ad4_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอุตรดิตถ์
26 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/13d247ea916bd7daa699a1a5b3914ec9_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2564
26 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/3d74b34794c42e4b41dca4b593131059_S.jpg
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สอจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด
26 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev