ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2fa66f324dddb476e817513118ef9a4c_S.jpg
สอจ.อุตรดติถ์เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 ซึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด " Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจวิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต
18 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/41f6e99c6275a885f2969a04d2c371bd_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย ผู้ประสานงานเครือข่าย กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายสับปะรดและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกระเทียมณสถาบันอาหาร กรุงเทพๆ
18 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/52561f8f5ef5829c90344f0f6a66026a_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานสับปะรดห้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev