ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/631f094dc9ed6a52aea7a5802d3800d3_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/f312e24d3745bb231bdc7c3843e3bbd4_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 17-3/2563
21 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/b0fccc3738d9dba1c121fa405e3f7636_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563
20 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev