ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/190708e777d63fbe47613b2cd4b3fdb3_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/7427ad43300be5881b918f272e1b6d43_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/dc80c65de821f8c6a2287d5456ad5441_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev