ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2d3e3e281964809d30547168a16ced85_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
20 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/dc2eb4501a1ae8d2df4329c8ce588ed4_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/dbb35d2a39c267232f896e7d03f40a1c_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 15-1/2563
18 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev