ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b0fccc3738d9dba1c121fa405e3f7636_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ยื่นขอรับการรับรอง มผช.
19 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/ae1a8fabd6f35f2c4e3e14a05df78de2_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี (Mini ICT)
19 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/b054b29f5804a3cf592ce084bd85f701_S.jpg
สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev