หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายของ อก.

22 ก.ค 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ การกำกับดูแลโรงงานที่มีปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ในคำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานสามารถลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม C-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี