ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม

17 ก.ย 2563

วันนี้ (17 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมฯ ได้แจ้งถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แจ้งกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รวมถึงตารางการจัดสรรสลากบำรุงสภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2563 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม