วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 10:07

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการและสินค้าสำหรับการใช้แบรนด์กลางและประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงนวัตกรรมเชิงสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561