วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 13:01

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์แบรนด์กลางประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561