วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 10:43

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานด้านทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา