วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 15:27

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเรื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์