วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 14:21

ขอบเขตของงาน TOR การจัดเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด1ตันขัวบเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบจำนวน1คันพร้อมพนักงานขับรถยนต์ของสอจ.อุตรดิตถ์