วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 15:02

ข้อกำหนดการจ้างการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด