วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 09:51

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์