รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Ms. Yoshiko Yurugi หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ รวอ. เข้ารับตำแหน่งใหม่ และรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสาธิตการรีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม