วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 16:24

สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย ผู้ประสานงานเครือข่าย กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายสับปะรดและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกระเทียมณสถาบันอาหาร กรุงเทพๆ

วันที่ 18 ~ 19กรกฎาคม 2562 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์  ซ้อนใส นักวิชาการมาตรฐาน เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย ผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) และ Service Provider กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายสับปะรดและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกระเทียม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครื่อข่าย SME ปี 2562 ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพๆ