วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 15:52

สอจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562

วันนี้ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 โดยในระบียบวาระการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด Mini ITC 4.0 และหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว