วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 16:22

สอจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยบริการให้คำปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก จากศูนย์ Mini ITC ระดับจังหวัด บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา SMEs และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำด้านการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) โดยมี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์