วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563 10:28

สอจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ยื่นขอรับการรับรอง มผช.

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวภัครดา ปันฟอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวพิชามญชุ์ สุกใส นักวิชาการมาตรฐาน ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ยื่นขอรับการรับรอง มผช. จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

      1. กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า ยื่นขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าจก 

      2. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า ยื่นขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าจก

      3. กลุ่มกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน ต.จริม อ.ท่าปลา ยื่นขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ

      พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มที่ผ่านการรับรอง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอ 

      ในการนี้ได้สอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย   และได้มีการแนะนำเรื่องการทำตลาดออนไลน์ พร้อมเก็บภาพผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเพจสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อไป