ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีสุริยะฯ มอบ กนอ. ขับเคลื่อนแผนงาน 100 วัน ดันเศรษฐกิจ เดินหน้าท่าเรือฯ มาบตาพุดเฟส 3 นิคมฯสมาร์ทปาร์ค -เร่งจัดหาพื้นที่รองรับเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานให้ชัดเจนภายใน 100 วันตามนโยบาย ที่กำหนดไว้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง ทั้งโครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1) ที่คาดว่าจะลงนามกับเอกชนได้ในเดือนกันยายนนี้  ส่วนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีตามกำหนด 100 วัน เร่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  SEZ การหาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมรับลงทุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ   โดยมีนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมตรวจเยี่ยม และมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 205 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #กระทรวงอุตสาหกรรม #ท่าเรือฯ มาบตาพุดเฟส 3 #เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ  

อ่านต่อ...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “ร่าง” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงอุตสาหกรรม

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “ร่าง” แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงอุตสาหกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Ms. Yoshiko Yurugi หัวหน้าผู้แทนองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ รวอ. เข้ารับตำแหน่งใหม่ และรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสาธิตการรีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโรงงาน และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

19 ส.ค 2562

  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยยง โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป   จากนั้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกอบกิจการของบริษัท อูเบะเคมีคอลล์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตรายใหญ่ของประเทศ โดยนายจุลพงษ์ฯ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mother liquor ที่เกิดจากกระบวนการ Crystallization และได้เดินทางไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของบริษัท บุญทวีสิน จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต ตั้งอยู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กรณีปล่อยน้ำเสียรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรับไปหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน CEA Forum 2019

16 ส.ค 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน CEA Forum 2019 โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency : CEA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ    วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง   โดยงาน CEA Forum 2019 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นายเคนเนท กว๊อก ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนและการมีส่วนร่วม สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ นายแดน ศรมณี ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและการตลาด ของ LINE Thailand เป็นต้น โดยงาน CEA Forum 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ #CEA Forum 2019  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมให้การต้อนรับคณะรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว

16 ส.ค 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ สมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เลอ เมอริเดียน    ทั้งนี้ ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ได้นำ ฯพณฯ สมจิด อินทะมิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซี.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือความร่วมมือและขยายโอกาสในการนำเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย สู่ตลาด สปป.ลาว รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย กับ สปป.ลาว    ซึ่งบริษัท ซี. ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าพบ

15 ส.ค 2562

วันนี้ (15 ส.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นางโดนิกา พอตตี้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาโครงการอีอีซี ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และโครงการต่างๆของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดงาน SEZ Talk ครั้งที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าถึงผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

14 ส.ค 2562

จ.มุกดาหาร :  14 สิงหาคม 2562 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน Special Economic Zones Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับทราบต่อกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชน รวมทั้งภาคส่วนราชการในพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสสู่การพัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา Special Economic Zones Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” พร้อมด้วย น.ส.สิริรัตน์     ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงาน และนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ    นอกจากนี้  ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน” ภาพรวมของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมต่างๆจากทางภาครัฐ รวมไปถึงความก้าวหน้าของโครงการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัด   จากนั้นเป็นการเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: Gate to the Future” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสมยศ  ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร  นายธนโชติ  โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร  นายศศิพงษา  จันทรสาขา ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายบูรณ์ อินธิรัตน์ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) นายเติมทรัพย์       เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   โดยการเสวนาได้สะท้อนแนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมองจากทางภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจ สะท้อนปัญหา และแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ซึ่งต้องการให้ภาครัฐพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในภาคการเกษตร มีการศึกษาและเข้ามาจัดการโครงการอย่างจริงจัง มีการทำแผนแม่บทที่ชัดเจน มีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการ รวมทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้สมบูรณ์ เป็นโอกาสในการพัฒนาให้จังหวัดมุกดาหารก้าวไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มศักยภาพ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ หารือร่วม รัฐมนตรีช่วยอุตฯ และการค้าของรัสเซีย

14 ส.ค 2562

วันนี้ (14 ส.ค.62)  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ โดยได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือว่าด้วยทวิภาคีไทย-รัสเซีย     นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับ Mr.Alexey Gruzdev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและคณะ   ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย  โดยได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย –รัสเซีย ครั้งที่ 7 (JIC7) รวมทั้งความสนใจของทางรัสเซีย ต่อความร่วมมือในโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ Territories of Advanced Development in the Russian Far East กับ EEC   โดยนายสุริยะ กล่าวว่า ไทยกับรัสเซียมีการทำการค้าร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัสเซียมีความชำนาญทางด้านไอที และเทคโนโลยีใหม่ๆ ขณะที่ประเทศไทยก็มีระบบการขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรัสเซียจะนำมาซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของไทยได้   ขณะที่ Mr.Alexey Gruzdev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระบุว่า มีนักธุรกิจชาวรัสเซียจำนวนมากที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่ง ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับรัสเซีย จะที่เกิดขึ้นในอนาคต  

อ่านต่อ...


Page 1 of 280