ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมให้การต้อนรับคณะรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว

16 ส.ค 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ สมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เลอ เมอริเดียน 

 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ได้นำ ฯพณฯ สมจิด อินทะมิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซี.ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือความร่วมมือและขยายโอกาสในการนำเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย สู่ตลาด สปป.ลาว รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย กับ สปป.ลาว 

 

ซึ่งบริษัท ซี. ซี.ออโต้พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย